VAN DER LAAN VEILIGHEID KAN UW BEDRIJFSNOODPLAN VERZORGEN

ALS ONDERDEEL VAN UW VEILIGHEIDSBELEID HEEFT U EEN BEDRIJFSNOODPLAN NODIG.

Wij kunnen u daarbij op verschillende manieren ondersteunen. Uzelf bepaalt in welke mate: door het compleet laten verzorgen of door het adviseren of assisteren bij het maken van een Bedrijfsnoodplan. Uiteraard wordt het plan geheel afgestemd op het karakter van uw bedrijf, uw bedrijfsprocessen en werknemers. Door onze jarenlange ervaring op het gebied van arbeidsveiligheid zijn wij een betrouwbare adviseur en partner in al uw arbozaken.

Een praktisch noodplan
In de praktijk bestaat veel verwarring over de documenten die u nodig heeft voor de beschrijving van noodprocedures. Een BHV-plan, noodplan of ontruimingsplan? Wat telt is dat u beschikt over een helder en werkbaar document, dat uw medewerkers en bezoekers optimale veiligheid biedt bij calamiteiten. Praktisch en efficiënt, zodat iedereen in uw organisatie direct weet wat hij moet doen in noodgevallen. Dat is waar het om gaat.

Kwaliteit op maat
Van der Laan Veiligheid brengt uw BHV-organisatie in kaart, beschrijft het beleid en verheldert uw uitgangspunten. In overleg met de BHV´ers in uw bedrijf wordt het operationele plan uitgewerkt. Met korte instructies, duidelijke tekeningen en actielijsten zodat bij noodgevallen de interne hulpverlening snel en efficiënt op gang komt.

Wilt u meer weten over bedrijfsnoodplannen? Neem contact met ons op.