VAN DER LAAN VEILIGHEID KAN UW RISICO INVENTARISATIE & EVALUATIE (RI&E) VERZORGEN EN EVENTUEEL LATEN TOETSEN

ELKE WERKGEVER IS WETTELIJK VERPLICHT (ARBO-WET) OM DE BEDRIJFSRISICO´S IN BEELD TE BRENGEN.

Dit gebeurt met een risico inventarisatie & -evaluatie (RI&E). Daarbij hoort een plan van aanpak met een voorstel om de risico´s te beperken, voorzien van planning en verantwoordelijkheden. Als er in het bedrijf veranderingen zijn, denk aan bijvoorbeeld een verbouwing, dan moet de RI&E worden aangepast.

De RI&E is gebaseerd op een goedgekeurde branchemethode (zie www.rie.nl) Bestaat er voor de branche geen goedgekeurde methode, dan hanteert van der Laan Veiligheidstrainingen de algemene Inventarisatie Methodiek Arbeidsomstandigheden (IMA-methode).

Een RI&E vraagt een gedegen voorbereiding. Zo moeten onder andere alle rapporten, beleidsstukken en overige publicaties beoordeeld worden. Wij ondersteunen in het inventariseren, beoordelen en kwantificeren van de aanwezige risico´s binnen uw organisatie, het rapporteren van de bevindingen, het opstellen van een Plan van Aanpak (PVA) en, indien noodzakelijk, de gecertificeerde toetsing door een kerndeskundige.

Neem voor meer informatie vrijblijvend contact met ons op.