Subsidies

Vaak kunt u een beroep doen op fondsen voor subsidies of advies. Wij hebben er een aantal voor u op een rijtje gezet.

  ESF-subsidie
Deze subsidie wordt verstrekt door het Europees Sociaal Fonds en is onder andere bedoeld voor interne en externe cursussen, opleidingen en trainingen. Onder de subsidieregeling vallen interne en externe opleidingskosten, reiskosten van de deelnemers, exploitatie- en administratiekosten, voorbereidingskosten en kosten voor projectleiding en controle. De subsidie bedraagt circa 35 tot 40% van de subsidiabele kosten, mits u aan de voorwaarden voldoet. Er kan een drempel gelden. Dit is afhankelijk van het Opleidings- Ontwikkelingsfonds of van de eigen gemeente.

U kunt de subsidie aanvragen via uw branchegerelateerde (erkende) Opleidings- & Ontwikkelingsfonds, uw brancheorganisatie of uw gemeente. het beste kunt u de subsidieaanvraag aanvragen bij voorkeur vóór de start van het scholingstraject. De subsidie kan ook met terugwerkende kracht worden aangevraagd. Hiervoor geldt echter wel een tijdslimiet. Meer informatie vindt u onder andere op: www.gemeenteloket.szw.nl

  Scholingsfonds voor het bouwbedrijf
Het Scholingsfonds stimuleert scholing van bouwplaatsmedewerkers. Iedere medewerker die onder de Bouw-CAO valt, heeft recht op gemiddeld twee dagen scholing met behoud van loon.
  Opleiding Ontwikkeling Metaalbewerking
OOM heeft aantrekkelijke bijdragen en regelingen voor tegemoetkoming in cursus- en scholingskosten.
  Metalektro
Bedrijven die onder de CAO-Metalektro vallen kunnen in aanmerking komen voor een subsidie van het Europees Sociaal Fonds. Om als ESF-project te worden aangemerkt moet de gezamenlijke opleidingsduur minimaal 40 scholingsuren per werknemer bedragen.

Van der Laan Veiligheid kan de subsidieaanvraag niet voor u verzorgen, dit kan enkel gedaan worden door de betreffende persoon binnen uw organisatie. Van der Laan Veiligheid biedt geen garanties voor de toekenning van deze subsidie en kan hier in geen enkel geval aansprakelijk voor worden gesteld.